Terms & Conditions


Ved å fullføre kjøpet godkjenner du Milanoire.com´s vilkår:

 • Kjøper har selv ansvar for å skrive inn gyldig adresse. Er du ikke registrert på adressen. kan vi ikke garantere at pakken kommer fram.
 • Ved retur til oss pga. feil adressering vil det påløpe et gebyr på 60-105kr
 • Oppgir kjøper en adresse som Helthjem.no ikke sender til vil det bli tilbudt å bruke posten/postnord/bring mot et tillegg, som dekker fraktkostanden eller valget om å kansellere bestillingen.
 • “Frakt og retur” anbefales å leses før bestilling.
 • Kunde er kjent med at hvis bestillingen kanselleres så kan det legges inn ny bestilling 24 timer etter kansellert bestilling.
 • Vi har bare mulighet til å kansellere bestillinger som det ikke er laget sending på. Vi har en returpolicy som kan brukes.
 • Ødelagt lys av post må sendes beskjed om samme dag som pakken ankommer/mottaker henter ut pakken. Vi står ikke til ansvar for skader skjedd ved fall av kjøper eller riper gjort av kjøper.

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1.0 Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2.0 Om MilaNoire.com
Selger Firmanavn: Mila Noire Berthelsen
Kontaktadresse: Gunnar Schjelderups vei 13 A, 0485 OSLO
E-post: post@milanoire.com                                   
Organisasjonsnummer: 926509357

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er oppgitt i NOK, inkluderer merverdiavgift på 25%.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. 
Vi forbeholder oss retten til endre/justere priser forårsaket av prisendringer fra leverandør, feiltrykk i prislisten og feil priser på grunn av. menneskelig svikt.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5)

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. 

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

7. Levering m.v.
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

INTERNATIONAL CUSTROMERS

– Non trackable shipping methods are shipped on customers responsibility, we highly recommend that customers choose a trackable shipping option. when shopping with us/internationally.

– International customers can choose between two options: tracking and no tracking.

– Milanoire.com is not responsible for any additional customs charges or fees.

– Failed attempt to pay customs/fees resulting in return of your order, will result in a fee on 250NOK billed to the customer.

8. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett
Når du kjøper varer på internett har du som kunde 14 dager angrerett som gjelder fra det tidspunktet du har mottatt vare du har bestilt.

Når du bruker angreretten din: Må du informere oss at du angrer. Beskjeden skal sendes via e-post til milanoireart@gmail.com I e-posten må navn, adresse, e-postadresse, ordrenummer samt hvilke produkt(er) returen gjelder for stå tydelig og klart. Du bør returnere produktene til oss umiddelbart og innen angreretten går ut (lagstiftad 14 dager). Du er ansvarlig for returfrakt( postoppkrav er ikke godkjent), levering og tilstand på produktene ved retur, produktene skal derfor sendes godt pakket inn og i originalemballasje ubrukt. På refusjonsbeløpet forbeholder vi oss retten til å trekke en sum som tilsvarer verdifallet sammenlignet med den opprinnelige verdien til produktet for brukt eller skadet produkt. 

Bestillingsvarer fraskrives i angreretten, da dette er spesialbestilte varer som blir produsert opp etter kundenes forespørsel. Ved angring av kjøp eller retur av bestillingsvarer har MILANOIRE.COM rett til erstatning fra 30% og opp til varens fulle verdi.

Angreretten gjelder ikke for:

 • Produkter som er forseglet av helsemessige- eller hygieniske årsaker, og der forseglingen er blitt brutt av deg.
 • Produkter av karakter forseglet lyd eller bildeopptak og hvor forseglingen er blitt brutt av deg.
 • Skreddersydd produkt som er spesialtilpasset for deg eller som har tydelig personlig preg etter dine ønsker.
 • Tjenester som er fullført og hvor du eksplisitt har samtykket til at tjenesten blir utført uten angrerett.
 • Varer som raskt kan bli dårligere, eksempelvis mat.
 • Løsnummer av aviser eller magasiner. 
 • For mer om angrerettloven,  se her.

10. Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Alle produkter inspiseres før levering. Skulle produktet allikevel være skadet eller feilaktig sendt når det ankommer påtar vi oss i samsvar med gjeldende lovverk å rette opp feilen uten omkostninger. Kjøperen må innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).(8)

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Hvordan du går fram ved reklamasjon
Eventuelle feil og mangler skal alltid rapporteres til milanoireart@gmail.com der du oppgir navn, adresse, e-postadresse, ordrenummer og beskrivelse av feilen. Hvis vi ikke klarer å rette opp feilen eller levere lignende produkt refunderer vi deg for det mangelfulle produktet i samsvar med gjeldende lovverk. Vi står for returfrakten for godkjente klager. Vi forbeholder oss retten til å nekte reklamasjon hvis det viser seg at produktet ikke er skadet, er mangelfull eller lignende i samsvar med gjeldende lovverk. Ved reklamasjon følger vi norsk lov. Les mer her.

Du må alltid kontakte oss for godkjenning før du returnerer en mangelfull vare.

Retten gjelder ikke på bestillingsvarer, skreddersyddevarer og salgsvarer

12. Ansvarsbegrensning
Vi tar ikke ansvar for indirekte skader som kan oppstå på grunn av produktet.

Vi tar ikke ansvar for forsinkelser/feil på grunn av omstendigheter utenfor selskapets kontroll (Force Majeure). Disse omstendighetene kan for eksempel være arbeidskonflikt, brann, krig, myndighetsvedtak, redusert eller manglende levering fra leverandøren. 

Videre påtas det ikke noe ansvar for endringer i produkter/produktegenskaper som er endret av respektive leverandør og/eller andre faktorer utenfor vår kontroll.

7. Produktinformasjon
Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil i nettbutikken samt utsolgte produkter ved bestillingstidspunkt. Vi garanterer ikke at bildene gjenspeiler det nøyaktige utseendet til produktene da en viss fargeforskjell kan forekomme avhengig av skjerm, fotokvalitet og oppløsning. Vi gjør alltid vårt beste for å eksponere produktene så nøyaktig som mulig.

9. Informasjon om informasjonskapsler (Cookies)
I henhold til loven om elektronisk informasjon må besøkende på et nettsted bli opplyst om at cookies brukes. Informasjonen i cookie kan brukes til å spore brukerens surfing. Cookie er en liten tekstfil som nettstedet du besøker ber om å bli lagret på datamaskinen din for å gi tilgang til forskjellige funksjoner. Du kan stille inn nettleseren din til å automatisk nekte cookies. Mer informasjon om cookies finner du her.

10. Personopplysninger
Ved å handle hos MILANOIRE.COM godtar du vår policy for databeskyttelse og vår behandling av dine personopplysninger. Vi beskytter ditt personlige personvern og samler ikke inn mer informasjon enn nødvendig for å behandle bestillingen din. Vi vil aldri selge eller avsløre informasjonen din til tredjepart uten juridisk grunnlag.  MILANOIRE.COM er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som du har gitt oss som kunde. Din personlige informasjon blir behandlet av oss for å kunne håndtere bestillingen din, samt de gangene du har ønsket nyhetsbrev eller kampanjetilbud og for å kunne tilpasse markedsføringen til dine individuelle behov. Nedenfor er et sammendrag av hvordan vi i samsvar med personopplysningsloven (GDPR) lagrer og behandler dine data.

10.1 Hva er personlig informasjon? Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person. 

10.2 Hvilken informasjon lagrer vi? For å håndtere bestillingen din og svare på spørsmål relatert til bestillingen din lagrer vi for- og etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøpshistorikk. Din informasjon lagres så lenge vi har et juridisk grunnlag for å behandle informasjonen din, f.eks. for å oppfylle avtalen mellom oss eller for å overholde en juridisk plikt i henhold til f.eks. regnskapsloven.

10.3 Rettslig grunnlag I forbindelse med kjøp blir din personlige informasjon behandlet for å fullføre avtalen med deg. Markedsføring, kampanjer og lignende utsendelser gjøres med ditt samtykke. 

10.4 Hvilken informasjon deles og til hvilket formål?

10.4.1 Betalingsleverandør Når du kjøper, deles informasjon med betalingsleverandøren vår. Det som er lagret er fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Hvis du velger å betale med faktura, lagres personnummer også hos betalingsleverandøren. Informasjonen lagres for å gjennomføre kjøpet og for å beskytte partene mot svindel. Betalingsleverandører vi bruker er: Klarna, visa og mastercard. 

10.4.2 Leveringsselskap For å levere dine bestillinger og fullføre avtalen vår, må vi dele spesifikk informasjon med leveranseselskap. Det som deles med leveringsselskap er fornavn, etternavn og adresseinformasjon. E-postadresse og/eller mobilnummer kan også deles for varsling. Leveranseselskap vi jobber med er: Bring, Posten og Helthjem.

10.4.3 Nyhetsbrev Hvis du har valgt å abonnere på vårt nyhetsbrev vil fornavn, etternavn og e-postadresse bli delt med vår nyhetsbrevleverandør. Dette for å holde deg oppdatert med informasjon og tilbud i markedsføringsøyemed. Vi sender maks tre epostkampanjer i måneden.

10.5 Innsynsretten Du har rett til å motta utdrag av all informasjon som er tilgjengelig om deg hos oss. Utdrag leveres elektronisk i lesbart format.

10.6 Rett til rettelse  Du har rett til å be oss oppdatere feilaktig informasjon eller komplettere mangelfull informasjon.

10.7 Retten til å bli glemt  Du kan når som helst be om sletting av din personinformasjon. Det er få unntak fra denne retten til å bli slettet, f.eks. om det må beholdes for at vi skal oppfylle en juridisk forpliktelse (i henhold til regnskapsloven).

10.8 Ansvarlig for databeskyttelse MILANOIRE.COM er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i nettbutikken og sørger for at reglene blir fulgt. 

10.9 Hvordan vi beskytter din personlige informasjon Vi bruker industristandarder som SSL/TLS og enveis hash-algoritmer for å lagre, behandle og kommunisere sensitiv informasjon som personopplysninger og passord på en sikker måte.

11. Endringer i de generelle vilkår og betingelser
Vi forbeholder oss retten til når som helst gjøre endringer i vilkårene. Endringer i vilkårene vil bli lagt ut online i nettbutikken. De endrede vilkårene anses som akseptert i forbindelse med bestillinger eller besøk på nettstedet.

12. Tvist og valg av lov
Ved tilfeller tvist ikke kan løses mellom selskapet og kunden kan du som kunde henvende deg til Forbrukerrådet. For innbyggere i et annet EU/EØS-land enn Norge kan klager sendes online via Forbruker Europa sin side. Ved tvist følger vi avgjørelser fra Forbrukerrådet eller korresponderende tvistemålsorgan. Tvister om tolkning eller anvendelse av disse generelle vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk rett og lov.

BETALINGSMETODER
Credit / Debit kort
Bankoverføring

Thea B. from Norway purchased

Citronella Duftlys

9 days, 6 hours, 51 minutes ago

Thea B. from Norway purchased

Citronella Duftlys

9 days, 6 hours, 51 minutes ago